تبدیل امتیاز CLB

تبدیل امتیاز CLB


برای محاسبه امتیاز شما در هر برنامه مهاجرتی کانادا معمولا بر مبنای نمره CLB به شما امتیاز می دهند و نیاز است که بتوانید نمره زبان خود را به معیار CLB تبدیل کنید. در اینجا امکانی را فراهم کرده ایم که به راحتی بتوانید نمره های زبان خود را به CLB تبدیل کنید.

نمره آزمون خود را تبدیل کنید
CLB Description IELTS
Listening
IELTS
Reading
IELTS
Speaking
IELTS
Writing
۱ Initial Basic ۱ ۱ ۱ ۱
۲ Developing Basic ۲ ۱.۵ ۲ ۲
۳ Adequate Basic ۳.۵ ۲.۵ ۳ ۳
۴ Fluent basic ۴.۵ ۳.۵ ۴ ۴
۵ Initial intermediate ۵ ۴ ۵ ۵
۶ Developing intermediate ۵.۵ ۵ ۵.۵ ۵.۵
۷ Adequate intermediate ۶ ۶ ۶ ۶
۸ Fluent intermediate ۷.۵ ۶.۵ ۶.۵ ۶.۵
۹ Initial advanced ۸ ۷ ۷ ۷
۱۰ Developing advanced ۸.۵ ۸ ۷.۵ ۷.۵
۱۱ Adequate Advanced ۹ ۸.۵ ۸ ۸
۱۲ Fluent Advanced ۹ ۹ ۹ ۹