محاسبه امتیاز اکسپرس انتری

محاسبه امتیاز اکسپرس انتری


فاکتورهای زیادی در امتیاز اکسپرس انتری تاثیر دارند. مهمترین این فاکتورها سن، تحصیلات، سابقه کار، نمره زبان انگلیسی یا فرانسوی و داشتن اقوام در کانادا هستند که در محاسبه امتیاز شما تاثیر دارند.

با استفاده از این نرم افزار می توانید امتیاز خود در برنامه اکسپرس انتری را محاسبه کنید.

لطفاً بخاطر داشته باشید که این یک امتیاز غیر رسمی بر اساس اطلاعاتی است که شما ارائه داده اید.

ما شما را تشویق می کنیم که فرم ارزیابی رایگان ما را پر کنید، که گزینه های شما برای اقامت دائم کانادا را در بیش از ۶۰ برنامه مهاجرت کانادا ارزیابی می کند.